Deboxer ühildub Asteni Mesindus OÜ poolt toodetud suurte kaanetusmasinakeha UM/B400 ja UM/B230

Deboxer on seade mis lihtsustab mesinikul korpusest meeraamide tõstmist kaanetusmasina etteveo kettidele.

Meeraamide tõstmine korpusest toimub õhusilindri abil, tõstmise juhtimine toimub jalgpedaali abil.

Deboxer on vaja ühendada õhukompressoriga.

Video